Wedstrijd

Geregeld organiseert ’t Biesteneirke een wedstrijd, waarmee uiteraard mooie prijzen te winnen zijn !  Je antwoord kun je telkens online invullen.

De winnaars worden telkens persoonlijk verwittigd en verschijnen ook op de website en in ’t Biesteneirke.

N.a.v. het 250ste nummer werden heel wat prijzen verloot.  Deze prijzen werden geschonken door handelaars op of rond de Biest.  De prijswinnaars werden persoonlijk verwittigd.