Vereniging in de kijker: sob De Roose

tekst: Rik Verhaeghe

Het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose bestaat sinds begin de jaren ‘80. Tot en met 1995 was deze locatie gekend als het gob, het gemeentelijk ontmoetingscentrum Biest. Het was burgemeester wijlen Marcel Coucke, die op zijn verjaardag 1 mei 1981 de eerste steen legde van het ontmoetingscentrum op de Biest.
Exact 1 jaar na de eerstesteenlegging kon het gebouw door toenmalig pastoor Karel Vandewynckele ingewijd worden. Het ontmoetingscentrum is dan door de gemeentelijke overheid toevertrouwd aan de feitelijke vereniging onder het voorzitterschap van Paul Kindt. De leden van die feitelijke vereniging waren de vertegenwoordigers van 11 verenigingen die op de Biest werkzaam waren. Heel wat vrijwilligers hebben zich ingezet voor de uitbouw van deze prachtige infrastructuur. Enkele belangrijke realisaties zijn het plaatsen en inrichten van twee keukens en bars met alles erop en eraan.

Sinds 2 jaar zijn alle ontmoetingscentra in Waregem gegroepeerd in de EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem. Vrijwilligers staan in voor de uitbating en het beheer: gedurende één maand zijn ze verantwoordelijk voor het dagelijks aanvullen van de dranken, het opmaken van de rekeningen, het ter beschikking stellen van de materialen, enz. Tevens houden ze een oogje in het zeil op de huurder.
Er worden ook zeer goede contacten met andere stedelijke ontmoetingscentra onderhouden, waarbij de uitwisseling van ideeën de werking ten goede komt. Tijdens de weekends is er een quasi volledig gebruik en tijdens de week een heel regelmatig gebruik van de beide zalen van het ontmoetingscentrum. SOB De Roose heeft een goede reputatie en het beheer wenst dit zo te houden in de toekomst. Door de reglementering voortdurend aan te passen en rekening te houden met suggesties en wensen, wordt geprobeerd verder te besturen als een goede huisvader.
Info: www.waregem.be/ontmoetingscentra
Reservaties: Paul Kindt, 056 60 12 78 en paul.kindt@outlook.be