Zou het toch waar zijn ?

Lang, lang lang geleden woonden mensen in de nabijheid van de Gaverbeek, ze kregen de naam van Biestenaars. Daar hun woonomgeving zo mooi was doorkliefde men deze met de ringweg. Een E.H deken Verzele liet een kerk bouwen, Heilige Jozef genaamd. Een school, ontmoetingscentrum, woonwijken schoten uit de grond.
Kijk, dat wisten we allemaal wel, wat wil je nu aankaarten?
Wel enkele maanden geleden was ’t Biesteneirke te gast bij onze huidige deken, daar konden we onze bezorgdheid kwijt in verband met het al of niet voortbestaan van onze Sint Jozefskerk. Men was toen bezig met het uitwerken van het meerjarenplan 2020-2025. Voor een buitenstaander… het is een kostenraming van de kerken, of nog anders: het gaat erom wat het stadsbestuur dient te betalen voor de werking/onderhoud van die kerken.
Insiders, Biestenaars vrezen nu dat het slechtste scenario, met andere woorden het verdwijnen van onze kerk met de dag dichterbij komt en zijn uiteraard daaromtrent bezorgd. Dat het aantal praktiserenden de laatste decennia er sterk op achteruit gaat, dat weten we al langer dan vandaag. Wie ervan overtuigd is dat er binnenin onze kerk alleen maar gedoopt, getrouwd en begraven wordt heeft het danig mis. Neenee, de activiteitenlijst van de Sint-Jozefskerk is langer dan een A4-blad. Dat een stadsbestuur wil bezuinigen op uitgaven is voor iedere burger aanvaardbaar. Maar als je weet dat de onderhoudskost van onze Sint-Jozefskerk de laagste is van allemaal, terwijl de kost voor andere kerken stukken hoger oploopt… Zoiets is voor een belastingbetaler moeilijk te begrijpen. Meer nog, heel wat financiële privé-initiatieven hebben ertoe bijgedragen tot wat deze kerk op vandaag is, wie gaat hen straks vertellen dat ze ook een verkeerde belegging gedaan hebben ? Goed … we kijken angstvallig en kritisch naar de toekomst.
(ingezonden in naam van vele Biestenaars)