We zijn (terug) vertrokken !

tekst: Eddy Nuyttens, directeur

Beste lezers van ‘t Biesteneirke

Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de directeur opnieuw gestart én we zijn het alweer goed gewoon. De gezonde drukte van elke dag is opnieuw aanwezig, ondanks de moeilijke en onzekere tijd waarin we nu leven.
Het leerkrachtenteam vangt elke dag 83 kleuters en 161 leerlingen van het lager op. Een héél groot gezin, met een 20-tal volwassenen. We zijn weer klaar om het beste van onszelf te geven in onze KINDWIJZE school waar kinderen en ouders zich goed kunnen voelen en van harte welkom zijn. Echter nu is het een beetje anders,… de toegang tot de school is strikt gelimiteerd en er dient eerst een afspraak gemaakt te worden, zo onwezenlijk allemaal.

In de personeelsbezetting kleuter-lager zijn er niet echt veranderingen. Ik kan verder werken met de mensen die er op dit moment zijn en daar ben ik heel blij om. Het is altijd goed de continuïteit te bewaren in een organisatie als de onze… VBS Biest-Jager. Onze kindwijze visie is onze grote sterkte die gedragen wordt door een goed onderbouwd DNA: 1. Een hecht team; 2. Kindwijs werken; 3. Alle kinderen héél graag zien én de beste kansen geven ! Daar zetten we ons dagelijks voor in. Daarnaast weten we als geen ander dat een gelukkige leraar straalt en dat altijd overzet op de kinderen. Op dat geluk zetten we in !

Dit schooljaar werken we verder aan de uitbouw van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven). We focussen op een sterke brede ontwikkeling én vooral op de talentontwikkeling van elk kind. Ons jaarthema werken we volledig uit in het kader van Content met je Talent ! Daarnaast geven we differentiatie alle kansen en werken we coöperatief in elke klas. Dat betekent dat we heel wat kansen zien in samenwerkend leren.


Samenwerken aan uitdagende opdrachten die gelinkt zijn aan doelen en eindtermen, dat is de weg die we moeten opgaan.

Eddy Nuyttens, directeur VBS Biest-Jager


Ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en programmagericht,… als we daar een goeie balans kunnen in vinden, kunnen we de leerlingen naar een hoger niveau brengen en dat blijft toch de bedoeling van elke school.

Deze coronatijden zorgen er ook voor dat feesten als grootoudersfeest, schoolfeest, activiteiten van de ouderraad niet kunnen doorgaan en dat vinden we met z’n allen heel jammer.
Maar goed, het is nu wat het is en we hopen op beterschap volgend schooljaar… want we blijven dromen van een normaal schooljaar met weinig zorgen. De toekomst zal het uitwijzen.
Ondertussen blijven we heel alert voor Covid-19 en blijven we inzetten op een sterke handhygiëne, afstand houden en mondmaskers dragen, hoe vervelend dit ook kan zijn.

Vriendelijke groet & stay safe !
Directeur Eddy