Vereniging in de kijker: Sint-Michielsbeweging

De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging in de Kerk, actief in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven. De focus ligt op jongeren en op mensen in nood. In Waregem zijn we aanwezig sinds 2000, eerst in de Karmel, nu op de Biest. We komen wekelijks samen voor de zondagsviering in de kerk om 10.30 uur en ontmoeten elkaar daarna in de mooie ontmoetingsruimte van de kerk. Gezinnen met kinderen en tieners komen er samen met ouderen en alleenstaanden om elkaar in vriendschap te ontmoeten. Vanuit de gemeenschap begeleiden we Syrische oorlogsvluchtelingen. Wekelijks brengen we producten mee naar de viering voor mensen in nood. Kinderen kunnen er in de liturgie groeien als misdienaar en deelnemen aan de kinderwoorddienst. Regelmatig is er een vormingsavond of een bijzondere zondag met vorming per leeftijd, ook voor tieners. De activiteiten kan je telkens lezen op de achterzijde van ieder Biesteneirke.
Het is voor de mensen van de Biest en de Sint-Michielsbeweging onbegrijpelijk dat deze mooie samenwerking door een (willekeurige) politieke beslissing onmogelijk gemaakt wordt en gedoemd is te verdwijnen door – nog eens –politieke overwegingen.
De kostprijs voor het in stand houden van de huidige situatie is, voor zover wij daarvan op de hoogte zijn, voor de stad Waregem pea-nuts. Het gaat over een kostprijs van nauwelijks 30 000 euro op jaarbasis (haalbaar door gratis vrijwilligerswerk en giften). Dit is bovendien het kleinste bedrag van alle kerken in Waregem (en daarnaast is er een onwaarschijnlijk groot verschil ten opzichte van een aantal andere kerken, bvb. Gaverke en Centrum).
Er is geen financiële reden om dit mooi project in de toekomst onmogelijk te maken (behalve een puur politieke reden).
De Biest en zijn inwoners moeten hopen dat het stadsbestuur op deze intentie zal willen terugkomen en toch enige blijk toont van financiële realiteitszin.