Sint-Jozefkerk sinds kort onverwacht overdag gesloten


Vanaf nu zal de kerk van de Biest enkel nog geopend zijn op zondag voor de vieringen met de Sint-MIchielsbeweging om 10.30 uur.  Wie graag een kaartje aansteekt of even een kerk binnenloopt, is heel hartelijk welkom in de centrumkerk van Waregem.  Deze is doorlopend geopend.  Wij danken u voor uw begrip.

De kerkfabriek

Bovenstaande droge mededeling hing op 9 november plotseling aan de glazen inkomdeur van de kerk. Een mededeling die heel wat commotie teweegbrengt in de anders zo rustige wijk. ’t Biesteneirke ontving heel wat misnoegde reacties. Ze zeggen dat…

… men de Sint-Jozefkerk gesloten houdt uit schrik voor asielzoekers
… het beter is om de kerk te sluiten om het coronavirus buiten te houden
… er teveel stikstof vrijkomt in de kerk door het branden van een kaarsje ter ere van Sint-Jozef en om die reden gaat men nu onze kerk vroegtijdig sluiten
… je altijd, in de Sint-Jozefkerk welkom bent, in ‘het huis van de Heer’ vergeet alleen zijn voornaam niet ?
… er groten ambras is tussen Sint-Jozef en Sint-Michiel. Om de overlast naar de buren toe te beperken houdt men liever de kerk overdag gesloten
… de Sint-Jozefkerk, vroeger een ontmoetingsplaats voor eender wie was, op vandaag moet je beschikken over de sleutel
… als er een dief is in ’t land, sluit men de Sint-Jozefskerk op voorhand
… “’t Is beter te vroeg dan te laat”, zei Michiel tegen Jozef en hij hield zijn deur overdag gesloten
… Sint–Pieter de sleutel van den hemel heeft, maar dat de Biestenaars hiervoor bij Sint-Michiel moeten zijn
… wie overdag de kerk binnen wil, dient te beschikken over een app
… het jammer is dat iemand van buiten de Biest die beslissing op zijn eentje kon nemen, hopelijk komt hij nooit meer in onze Biestkerk !! Voor ons is hij voorzitter af… En toen werd het stil…