JeeVeeBee

Hierbij een gedeeltelijk overzicht van een toch wel woelige periode uit ons leven ten tijde van de JeeVeeBee. Er werd gepoogd dit min of meer chronologisch op te stellen. Het begon in de tijd van post-punk, ska, new-wave, disco en veel werkloosheid toentertijd.

zomer 1981

Enkele schoolvrienden beginnen te verzamelen in het tuinhuis van Guytje Van De Walle uit de Lebbestraat. Al vlug sluiten er andere jongeren zich mondjesmaat aan bij de bende, zodat het vergaderlokaal te klein begint te komen. Het uitgaan naar de Ex-aequo in Desselgem en De hoop in Waregem kwam op gang, radio Diamant scheerde hoge toppen en de uren bij Annie van Vee’s zijn onvergetelijk. Tijdens de schoolvakantie van ‘81 bestaat de groep al uit een goede 20 leden en er wordt beslist om onszelf – ijdeltuiten als we waren – een naam te geven. Gezien we stoer wensten over te komen bedachten we de naam Biest Angels omdat er ergens een groepje was met de naam Hells Angels.
Ons werkterrein werd verlegd van het tuinhuis in de Lebbestraat naar de voor- en achterkant van de kerk. Het eerste wat diende te sneuvelen was de verlichting van de lantaarnpaal gezien deze onze activiteiten te duidelijk accentueerde. Een vlag met – hoe kan het anders ? – een doodskop markeerde onze verzamelplaats.

1982

Gezien de Biest Angels enige wrevel opwekte bij de ouders werd er besloten een nieuwe naam te zoeken. Na rijp beraad kwam Peter Rigolle (waar haalde hij het vandaan…?) met de naam Jeugdverbond Biest of afgekort J.V.B. Lieven Van Praet liet onmiddellijk zijn fantasie de vrije loop, wat hij wel meer doet… en ontwierp het logo met de vele éé’tjes erbij. Met de bouw en de gedeeltelijke afbraak van onzentwege, van het Gemeentelijk ontmoetingscentrum Biest (GOB) destijds krijgen we opeens een echte ruimte om onze activiteiten te ontplooien. De eerste zondagnamiddaganimaties komen verjaardagsfeesten worden gevierd, het ledental stijgt tot rond de 30 personen. Pol Dalewijn wordt onze eerste democratisch verkozen voorzitter. Vanaf nu wordt oudejaarsavond eveneens samen gevierd in onze vertrouwde omgeving, dit alles aan een zeer schappelijk prijsje.

1983

Ons eerste al (februari) voor jong en oud in het GOB is een feit, die wordt een 3-tal keer herhaald in de loop van de volgende jaren. Er wordt een eerste maal gekampeerd in de Wortegemse bossen, wat het jaar erop herhaald wordt. Er wordt eveneens een eerste maal gekampeerd in Middelkerke en ook het SeaSide festival in De Panne maakt kennis met de JeeVeeBee en wordt ook de volgende jaren herhaald…

1984
De eerste reis gaat naar Cape Gris Nez in Frankrijk en blijkt een uitgelezen terrein te zijn om eens goed uit te waaien. Ondertussen zijn we al met 40 leden.

1985

Er wordt ping-pongmateriaal aangekocht en vanaf nu is er ook iedere donderdag sportavond in het GOB. Zelfklevers worden gemaakt en verkocht om onze kas te spijzen. Vanaf nu werken we ook met lidkaarten gezien het ledental meer dan 60 personen begint te tellen en later zal ook blijken dat dit was welke het hoogtepunt inluidde voor de JeeVeeBee… Onze eerste oudernamiddag wordt georganiseerd in juli ’85 met als thema de TV.

Wordt zeker nog vervolgd…