Hoera ! Het nieuwe schooljaar is gestart

tekst: directeur Eddy Nuyttens

Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de directeur opnieuw gestart én we zijn het alweer goed gewoon. De gezonde drukte van elke dag is opnieuw aanwezig.
Het leerkrachtenteam vangt elke dag 82 kleuters en 153 leerlingen van het lager op. Een héél groot gezin, met een 17-tal volwassenen. We zijn weer klaar om het beste van onszelf te geven in onze KINDWIJZE school waar kinderen en ouders zich goed kunnen voelen en van harte welkom zijn.

Zoals steeds zijn er ook dit jaar een paar veranderingen. In het kleuter is juf Sofie terug na de geboorte van haar 2de kindje César. Juf Isabelle Himpe kreeg een job als gymleerkracht in de Vrije Basisschool te Beveren-Leie. We wensen haar daar het allerbeste toe. In het lager zijn er geen personeelsveranderingen, of toch… we kunnen opnieuw rekenen op Daphne Van Crayeynest die vooral ondersteunt in de klassen 4-5-6.

Dit schooljaar zetten we sterk in op het werken aan een positief klasklimaat dat de voedingsbodem vormt voor het werken met het nieuwe leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven). We werken aan een sterke brede ontwikkeling én vooral aan de talentontwikkeling van elk kind. We zijn een schoolteam met teamspelers die elkaar elke dag beter maken. Ons DNA bestaat uit drie elementen: een hecht en zorgend team, het nastreven van de kindwijze visie en het feit dat we alle kinderen héél graag zien én hen de beste kansen geven. Dat is alvast onze maximale ambitie. Daarnaast weten we als geen ander dat een gelukkige leraar straalt en dat altijd overzet op de kinderen. Op dat geluk zetten we in !
Verder kijken we uit naar ons schoolfeest op zaterdag 7 maart 2020 (save the date)… Er zal een heuse circustent neergepoot worden op de Biest. Meer nieuws volgt later.

Aan alle ouders: we zijn blij dat we opnieuw mogen werken met het mooiste dat er is… en dat zijn jullie kinderen. Bedankt dat jullie ons opnieuw het vertrouwen hebben gegeven… we gaan ervoor !
U ziet, beste lezers, dat we er volledig klaar voor zijn en dat het op onze school bruist van ideeën en fijn vertoeven is. Altijd welkom !
Bezoek ons regelmatig op onze schoolwebsite voor meer info: www.biestjager.com