Herdenking 75 jaar bevrijding Waregem

tekst en foto’s: Carine Verhaeghe

 

Op zondag 8 september vindt op hoeve ‘Le Grèbe’ een herdenking plaats van de bevrijding van Waregem op 5 september 1944.

Sedert 1945 wordt de bevrijding  jaarlijks herdacht op de zondag die het dichtst bij 6 september valt, de dag waarop een aantal weerstanders het lieven lieten. Die herdenkingsdag begon de voorbije jaren  met een misviering in de dekenale kerk gevolgd door een ingetogen ceremonie aan het standbeeld op de Markt en een ceremonie aan de gedenkstenen langs de Anzegemseweg.

 

8 september valt dit jaar samen met de Open Monumentendag.  Een unieke samenwerking komt dit jaar tot stand.  Om 10 uur is er nu een ceremonie langs de Anzegemseweg.  Na een uurtje trekt het gezelschap naar de hoeve Le Grèbe, de hoeve van de familie Decraene, gelegen in de Kleithoekstraat. Daar is er een feestelijke receptie met muziek en een tentoonstelling die het verhaal schetst van de activiteiten en gebeurtenissen die zich afspeelden in de hoeve tijdens de oorlogsjaren.

 

De gebeurtenissen die zich op 5 en 6 september 1944 afspeelden schetsen we nog even voor jullie:

 

‘Hoeve Le Grèbe was tijdens de tweede wereldoorlog het schuiloord van het verzet, het geheime leger, ook weerstand genoemd. Alois Decraene, grootvader van huidige bewoner van de hoeve Stefaan, was ook actief lid van het verzet.

 

Op dinsdag 5 september reden Britse troepen Waregem binnen.

Meteen barstten er vreugdetaferelen los. De mensen liepen de straat op, er werden vlaggen opgehangen en de weerstanders marcheerden vrolijk door het centrum. De vreugde van de bevrijding was echter van korte duur.

Diezelfde avond kwam een groep Duitse militairen, die op de vlucht waren voor de oprukkende Britten, Waregem binnen. Voor de weerstanders van het Geheim Leger werd de situatie te gevaarlijk en zij werden met een wagen terug naar hun schuiloord, de hoeve, gebracht.

Ondertussen werd de 22-jarige Henri Lebbe door SS soldaten tegengehouden in de Stormestraat en sneuvelde. Ook Adolf Cannie, een verzetsstrijder uit Wakken, werd gedood ter hoogte van park Casier in de Stationsstraat.  De situatie in Le Grèbe was ook niet meer veilig en de weerstanders vluchtten de Spitaalbossen in. Maar daar hielden zich echter ook Duitse soldaten schuil. Rond 17 uur werd de situatie daar explosief en kwam het tot een treffen tussen een Britse tank en de Duitse soldaten. De zeskoppige patrouille bestaande uit Jozef Duthoy, Marcel Windels, Roger Vansteenbrugge, Daniel Delmulle en de Amerikanen Mahoney en Cockriel kwamen uit het bos en hielden een Brits verkenningsvoertuig staande om hen inlichtingen te verschaffen. De hel brak echter los.

De tank werd beschoten en de weerstanders vluchtten het veld in maar werden door de Duitsers omsingeld en bij nader order neergeschoten. Daniel Delmulle en Cockriel overleefden het drama.

 

Op 10 september 1944 vond op het marktplein, in open lucht, de massaal bijgewoonde uitvaartdienst voor de gesneuvelden plaats. Alle Waregemse slachtoffers kregen een laatste rustplaats op de begraafplaats  in de Olmstraat.

De Waregemse weerstanders verdienden een monument en een aantal gedenkstenen langs de Anzegemseweg, op de plek waar ze 75 jaar geleden het leven lieten.’

 

Met dank aan de Heer Denis Vansteenbrugge, zoon van Roger Vansteenbrugge, voor de interessante informatie en de foto’s.  Zijn verhaal wordt hopelijk in onze Waregemse scholen eens verteld zodat deze geschiedenis zeker levendig gehouden wordt.