Erasmusstudent Robin Braeckevelt in Parijs

De 20-jarige Biestenaar Robin Braeckevelt studeerde enkele maanden aan een Erasmusschool in Parijs. Hij laat de lezers meegenieten van zijn Frans avontuur.

Vorig jaar studeerde ik enkele maanden in het buitenland. Aanleunend bij mijn managementstudies koos ik ervoor om me enkele maanden onder te dompelen in de Franse cultuur. Ik sloot me voor het volledige eerste semester aan bij EDC Paris: een hevige maar onvergetelijke periode !
Ik heb gekozen voor een buitenlandse studie omdat ik nood had aan een extra uitdaging: ik wilde mijn grenzen verleggen en werken aan mijn Frans, omdat dit toch wel een belangrijke factor is in het werkveld. Het voltooien van een Erasmusopleiding had ik eigenlijk al langer in gedachten en na het inwinnen van informatie op school werd dit al snel concreter en kon ik er niet zo gemakkelijk meer onderuit.
Na een maandenlange voorbereiding vertrok ik op 8 september met een bang hart naar Parijs, in een klein studiootje binnen de ring van deze grootstad. Enkele dagen later brak de eerste lesdag al aan, een dag die ik niet snel zal vergeten: studenten die me onverstaanbaar aanspraken in hun dialect, gebrekkige informatie over wat komen zou, …
Naarmate de weken vorderden leerde ik gelukkig nieuwe mensen kennen en wende ik aan het aparte leven in Parijs en de school. De taalbarrière bleef wel een groot struikelblok, maar ook dit evolueerde door de voortdurende Franstalige ervaringen. Om even uit de dagelijkse schoolsleur te komen, was er ook een vereniging in de campus die activiteiten organiseerde voor alle Erasmusstudenten na de lessen. Wat een opluchting om op die momenten eindelijk Engels of Nederlands te kunnen spreken!
Tijdens het drukke semester had ik vooral veel schoolwerk, maar uiteraard heb ik ook van dit buitenlands avontuur geprofiteerd: er werden regelmatig feestjes en multiculturele activiteiten georganiseerd. Uit deze belevenissen ontstond er ten slotte een hechte vriendschap met Đạo en Bieke; samen met hen beleefde ik onvergetelijke momenten en zag ik plekken in Parijs die ik anders nooit zou hebben gezien !
Tijdens de voorbereiding en net voor de start had ik spijt dat ik hiervoor gekozen had, want de voorbereiding had ik enorm onderschat en de angst voor het nieuwe was groot. In het begin heb ik enorm afgezien maar na verloop van tijd begon ik er steeds meer van te genieten.
Ik was de enige uit mijn richting die een buitenlandse studie wilde doen. In mijn gastinstelling (EDC Parijs) heb ik wel een Belgische Erasmusstudente leren kennen. Andere Biestenaars zaten er jammer genoeg niet bij.
Deze Erasmusopleiding telt als een soort afsluiting van mijn studie. Het eerste semester volgde ik dus nog les in EDC Paris en het tweede semester heb ik nog stage.
Achteraf gezien is het een unieke ervaring geweest waaruit ik op zo veel vlakken bijgeleerd heb.