25 jaar ’t Biesteneirke

tekst: Paul Bossuyt en Rik Verhaeghe

Het eerste Biesteneirke verscheen exact 25 jaar geleden, eind december 1994 dus. Dit initiatief kwam er na een grote vergadering waarop heel wat Biestverenigingen hun krachten zouden bundelen om meer volk aan te spreken.

Op de afgesproken datum was het eerste nummer klaar. Het begin van een lange traditie. Nu zijn we reeds aan het 250ste nummer toe. Nog steeds iedere maand stipt op tijd, geen enkele maand hebben we overgeslagen. Sommige medewerkers verlieten ons, anderen kwamen erbij. Het enthousiasme en de toffe samenwerking bleef.

Het belangrijkste doel van ’t Biesteneirke is het verenigingsleven op de Biest stimuleren. We willen de mensen weghalen van voor hun TV en hen uitnodigen om samen met buren en vrienden actief deel te nemen aan het sociale en culturele leven in de wijk.
Veel verenigingen krijgen het lastig: de leden verouderen, het is moeilijk om jongeren aan te trekken. Met ’t Biesteneirke willen we de krachten van de verschillende verenigingen bundelen en zo efficiënter werken.
Via ’t Biesteneirke worden alle activiteiten van iedere organisatie niet alleen voorgesteld aan de eigen leden, maar ook aan alle Biestenaars.

Welke verenigingen werken samen ?

 KWB Biest
 Okra
 vzw de Korenbloem
 wijk Molenpark
 Kerkfabriek St-Jozef
 De Biesttrappers
 Project Biest
 Ouderraad Don Bosco school
 Don Bosco school
 Samana
 Sint-Michielsbeweging
 vzw Waregemse Gordel
 OK Waregem
 SOB De Roose

Verschillende van deze verenigingen reageerden op onze oproep om zich voor te stellen. Dit kan je verder lezen in dit nummer.

De redactieleden die zich 20 jaar hadden ingezet voor ’t Biesteneirke, namen op het einde van 2014 afscheid. Ondertussen is er een nieuwe redactie die het wijkblad verder laat leven. Vanaf nummer 201 (januari 2015) bestaat de nieuwe redactie uit Koen Christiaens, Carine en Rik Verhaeghe, Marianne Verstaen en John Vervaecke.

Iedere maand een volwaardig krantje gratis bussen, kost uiteraard wel iets. ’t Biesteneirke is en blijft gratis omdat:
• iedere deelnemende vereniging een jaarlijks lidgeld betaalt
• eventuele sponsors betalen voor het plaatsen van hun reclame, we willen zeker geen reclameblad worden, daarom wordt het aantal reclames per nummer beperkt
• het SOB een niet te versmaden financiële bijdrage levert
• bedrijven hun folder kunnen laten bedelen samen met ’t Biesteneirke
Sinds 3 jaar is ’t Biesteneirke ook op het internet te vinden met een heuse website: www.biesteneirke.be. Geregeld zijn er ook leuke wedstrijden bij unieke evenementen. Dit feestelijk nummer pakt dan ook graag uit met een tombola met een massa prijzen !

Enkele opmerkelijke cijfers na 25 jaar en 250 nummers:
• aantal redactieleden: 5
• aantal nummers per jaar: 10
• aantal bedelers: 14
• gemiddeld aantal bladzijden per nummer: 15,79
• dikste nummer tot op heden: nummer 250 (28 bladzijden !)
• aantal digitale abonnees op vandaag: 339
• oplage per nummer: 1 070 exemplaren
• aantal reeds gepubliceerde bladzijden: 3 948
• aantal verdeelde Biesteneirkes: meer dan 265 000 !
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om dit wijkkrantje te realiseren. Rijk word je er dus niet van, maar de vriendschap binnen de groep en de waardering van de lezers is de echte beloning en de motivatie om verder te werken.
Het blijft echter belangrijk dat de inhoud vooral gemaakt wordt door de bewoners zelf. Nieuwtjes en weetjes zijn dan ook altijd welkom op de redactie.