Ten huize van… deken Henk Laridon

Deze maand een Ten huize van iemand die niet op de Biest woont en toch is hij niet vreemd voor onze wijk. We mochten aanbellen bij deken Henk Laridon.

Stel je even voor aan onze lezers.

Zoals de meesten allicht weten liggen mijn roots in de boterstad Diksmuide. Daar heb ik ook school gelopen, m’n opleiding als priester afgewerkt en me nadien nog twee jaar verdiept in Bijbelwetenschappen in Rome.

In 1989 ben ik tot priester gewijd en dit gebeurde door mijn nonkel die toen hulpbisschop was.

Hoe word je dan deken ?

Daartoe word je benoemd. Het is de bisschop die je die vraag stelt en na wat bedenktijd verwacht hij dan ook een antwoord. En zoals je merkt heb ik daar ja op geantwoord. Voor mij was het een nieuwe uitdaging. Vergeet niet dat het decanaat  vier pastorale eenheden kent: Waregem, Deerlijk, Wielsbeke en Oostrozebeke met daarin veertien parochies, goed voor 65 312 inwoners.

Hoe ervaar je de Waregemnaars ?

Héél positief, ’t zijn warme aangename mensen. Allez, ik kom van bachten de kupe, een landelijk milieu, ja men leeft daar anders.  Hier straalt men meer dynamiek uit, komt de ondernemingsgeest meer naar boven en … houdt men er toch meer een bourgondische levensstijl op na. Begrijp dit laatste nu niet verkeerd, maar na een week hard werken ontspant men zich hier ook graag. Zeg nu zelf, Waregem leeft toch sterk, er gaat toch bijna geen week voorbij of hier en daar is een feestelijkheid gepland waar je naar toe kunt. Nu, Waregem is voor mij niet totaal ongekend.  Deken Verhelst was een neef langs moeders kant. Waar ik dan wel af en toe moeilijkheden mee ondervind is het Waregems dialect. Regelmatig word ik geconfronteerd met uitdrukkingen waarvan ik toch de wenkbrauwen moet fronsen maar … ’t is een skoon dialect.

De katholieke kerk gaat er op achteruit zegt men.

Nee nee, je zegt dat nu tegen mij. Maar deze stelling wil ik weerleggen. Kijk, als je op vandaag naar de wereldkerk kijkt dan zie je dat het aantal Christenen stijgt. Dit is ook zo voor het aantal priesterwijdingen. Daar is er voldoende cijfermateriaal van om mijn uitspraak te staven.  Een verklaring ? Ja… ik meen te mogen zeggen dat de invloed van onze huidige paus een argument is om die stijging te verklaren. Wat West-Europa betreft zien we een sterke terugval. We steken dat ook onder geen stoelen of banken en ook daarvoor kunnen tal van redenen aangehaald worden waarvan diverse je wel gekend zijn. Maar waar rust, begrijp vrede, en welstand heerst zwakt het geloof af. Hoe beter we het hebben hoe minder we bezig zijn met ons geloof, het spirituele vervalt.  Men heeft daar een woord voor hé, secularisatie, het proces waarbij de maatschappij zich stilletjes aan meer afgescheiden houdt van de kerk en geloof en waarbij het rationeel en economisch denken de bovenhand krijgen. Goed, er wordt minder gepraktiseerd, dat is nu zo, vandaar dat we in de kerk van nu ook de klemtoon verleggen naar zingeving, ne goeie fond is belangrijk in alles. Op vandaag hebben we 6 jongeren die bezig zijn met hun priesteropleiding, ja dat is te weinig om de winkel draaiende te houden. Vandaar dat we hulp krijgen vanuit het buitenland. Wat wij decennia geleden deden – met name onze missionarissen en paterkes de wereld in sturen – gebeurt vandaag nu in onze richting. In Vlaanderen valt het wat tegen en dit omwille van de taal, maar in het franstalig landsgedeelte zijn er al heel wat buitenlandse priesters die aan het hoofd van een parochie staan.  l’ Histoire se répète.

Maak jij je nu druk om die gestelde vraag ?

Ja en nee, eigenlijk. Ik kan daar uren over praten, maar een dergelijke discussie is moeilijk op papier te zetten. Die vraag is een typische zwart geblokletterde krantenkop. Je weet toch hoeveel en hoe, velen vandaag de krant lezen toch?  Het gaat om het inhoudelijke, je moest eens weten hoe vroom de mensen zijn, je zou er raar van opkijken. Ik nodig je eens uit om in de week eens binnen te wippen achteraan in de dekenale kerk, je bent er nooit alleen. De vele kaarsjes die er staan te branden, het zijn er geen die ik elke ochtend aansteek, nee nee elk heeft haar reden om daar te staan branden.  Doe eens de moeite om in het intentieboek te bladeren, het zal je tot nadenken stemmen en euh … ja er is miserie bij mensen en bij sommigen zéér veel en er is geen onderscheid tussen arm en rijk dat is idem.  Dan zoekt men al eens oorden op waar het stil is of waar men hoopt gehoord te worden. 

Heeft de deken tijd voor hobby’s of is hij een workaholic?

Muziek zit al van kindsbeen in de genen van de Laridons. Ik speel tuba en heb me ook laten inschrijven bij de harmonie hier in Waregem. Daarnaast kan ik zeker ook genieten van een fietstochtje of van een goed boek dat ik hier kan lezen in mijn tuin. Er moet veel gewerkt worden maar op tijd even uitblazen is even belangrijk, anders hou je dit niet vol.

Meneer de Deken, de Biestenaars zijn ongerust omtrent het al of niet voortbestaan van hun Sint-Jozefskerk?

Laten we niet voorbarig zijn en een kat een kat noemen, de gesprekken rond het kerkenplan 2020 – 2025 die zijn bezig. Ter verduidelijking: het stadsbestuur samen met de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur dienen dit huiswerk van overheidswege te maken. We beschikken over een aantal kerkgebouwen die we moeten onderhouden en … dit kost geld.  Dat er gesaneerd moet worden in de toekomst staat als een paal boven water, maar welke kerk er zal moeten verdwijnen is op vandaag koffiedik kijken.

Wat zijn de troeven van de Sint-Jozefskerk ?  Ze is zeer goed geïsoleerd, goed bereikbaar, ruime parking.

Meneer de Deken, bedankt voor de babbel, maar nog een korte bedenking meegeven … het kerkbezoek kent een neerwaartse trend, wat gaan we in de toekomst doen met de betaalde kerkelijke feestdagen ?