Officiële opening van de industriezone Groenbek

tekst: een buur van Groenbek 

Op donderdag 6 juli werden de dichtst wonende buren uit de Hoogmolen-Kollebloem- en Vlasbloemstraat om 18 uur uitgenodigd door de intercommunale Leiedal voor de opening van het bedrijventerrein Groenbek.
Met een 9-koppige delegatie van de Vlasbloemstraat nam gemeenteraadslid Xavier onder een stralende zon het voortouw richting vroegere Bekaert Textiles fabriek die in 1892 werd opgericht door Ivo Bekaert en gespecialiseerd was in het weven van matrassenstoffen.
In 2010 werd op vraag van de stad Waregem door Leiedal de vroegere Bekaertfabriek omgetoverd tot een kwalitatief hedendaags bedrijventerrein met nieuwe wegen en een moderne infrastructuur. In 2013 begonnen de slopingswerken van de site die 14 ha groot is en 1 ha groen bevat. Slechts 3 vroegere gebouwen werden behouden.
Bij aankomst werden we muzikaal verwelkomd door een Griekse schone en haar tokkelende partner. Daarna ging het in gestrekte draf richting drankstand waar Christa met haar dochter Lisa en enkele collega’s van Leiedal de opdracht hadden om de dorstigen te laven. Om de hongerigen onder ons te spijzen werd frituur ’t Boefferke ingeschakeld die ons een Vlaams bakje friet met mayonaise en een frikandel of boulet serveerde. Daarna was er ook de mogelijkheid om, met een tandem of een gekke fiets die door de Veloods ter beschikking waren gesteld, de site af te fietsen.
Onder het luisterende oor van burgervader Kurt en een deel van zijn schepencollege benadrukte de CEO van Leiedal dat er veel aandacht zal besteed worden aan het milieuvriendelijk aspect aan de kant van de Hoogmolenstraat met veel groen, enkele kinderspeeltuigen en een petanqueplein, naar verluidt zullen de kosten gedeeld worden met het stadsbestuur.
Via de verkoopleidster Cindy Deglorie kwamen we te weten dat de site zo goed als verkocht was en dat reeds een 15-tal bedrijven actief zijn met een diversiteit van milieuvriendelijke ondernemingen.
In de vroegere bureaus van Bekaert Textiles is nu nog altijd de administratie van de fusiegroep Bekaert-Deslee gevestigd waar momenteel een 200-tal bedienden het papierenwerk verrichten. De productie stopte in 2009 en werd overgebracht naar lageloonlanden, voornamelijk naar Turkije en Roemenië.
Een andere goed bewaarde historische blikvanger is de schouw met de firmanaam Bekaert in verwerkt. Deze diende om de rook van de stoomketels die de fabriek verwarmden af te voeren. Uit goede bron (Freddy en Joseph) hebben we vernomen dat enkele jaren geleden de schouw met enkele meters is ingekort. Ook de restanten van de boorputten die van 250 m diep de watervoorziening van de fabriek verzorgden zijn nog duidelijk zichtbaar. Achteraan de site ligt de lagergelegen Hooibeekvallei die een waardevol biologisch natuurgebied is waarvan Leiedal het typische karakter nog heeft versterkt.
Door een plotse regenbui kwam het, onder een paraplu van Leiedal, tot een verbroedering tussen de Kollebloem- en de Vlasbloemstraat. Toen de Leiedalmedewerkers hun bar moesten sluiten werden de Vlasbloemers onder zachte dwang en na lang (?) aandringen uitgenodigd in de Kollebloemstraat nr 15 bij de sympathieke Christa en haar man om nog een laatste gaatje te vullen, enkel Sef had geen gaatje meer over. Er werden al plannen gesmeed om op het kerstfeest van het Molenpark dat doorgaat in De Roose op 16 december 2017 een muzikaal optreden te verzorgen met de 2 straten… dus hou alvast deze datum vrij.
Intussen was het al bijna vrijdag geworden en was het tijd voor de werkende mens om na een leerrijke avond onder de wol te kruipen, enkel onze verpleegster met vroegdienst bleef nog eventjes haperen.