Kampioenenviering bij Okra – de Biestkaarters

tekst: Luc Verleyen
Vrijdag 23 december was alweer een hoogdag voor de leden van Okra – de Biestkaarters. Naar jaarlijkse gewoonte werd in het SOB De Roose het 34ste kaartseizoen van de vereniging afgesloten met een heuse feestmaaltijd en de daarbij horende kampioenenviering. Kaarters, medewerkers en sympathisanten (72 in totaal) hadden dan ook al een tijdje verlangend uitgekeken naar deze dag. Ditmaal gold het echter een ietwat speciale editie. Voorzitter Jan Toye, die 5 jaar geleden deze taak van Luc en Christine Verleyen had overgenomen en die tot nog toe een voorzichtig financieel beleid had gevoerd – kwestie van enige zekerheid in te bouwen – vond (terecht) dat het nu toch wat meer mocht zijn en het resultaat was dan ook navenant.
Niet alleen de kerstpakketten waren kwalitatief en kwantitatief beter gevuld, maar ook de feestmaaltijd zelf werd uitgebreid: naast het traditioneel aperitief met het bordje met hapjes, kalkoengebraad met champignonsaus, kroketten en diverse groenten werd ditmaal ook als voorgerecht (en dit tot algemene tevredenheid) tomatensoep met balletjes geserveerd. Bovendien werd de uitbetaalde premie voor elke gewonnen boom tijdens de 20 kaartingen verdubbeld en werd ook een geldsom uitgekeerd aan de beste 10 kaarters van het seizoen, ook al een verdubbeling van het aantal.
In zijn welkomstwoord sprak Jan heel uitdrukkelijk zijn dank en waardering uit voor het vele werk dat het team medewerkers, indertijd samengesteld door Luc en Christine Verleyen, de voorbije jaren had geleverd waarbij hij vooral de nadruk legde op de vrijwillige en totaal belangeloze inzet van iedereen. Dit werd door alle medewerkers zelf, ondertussen een hechte vriendengroep, fel geapprecieerd en zal zeker een stimulans zijn om zich ook de komende jaren met evenveel enthousiasme te blijven inzetten. En dat de kaarters zelf het daarmee eens waren bleek uit het spontaan applaus dat volgde.
Ook Okra-voorzitter Marc Bossuyt die, samen met zijn echtgenote Christiane op de uitnodiging om te komen meevieren was ingegaan, feliciteerde Jan met zijn beleid. Tevens wees ook hij op het belang van het vrijwilligerswerk, iets wat in onze steeds meer individueel ingestelde maatschappij almaar minder evident is maar toch essentieel blijft voor het voortbestaan van het verenigingsleven. Ook gemeenteraadslid Bart Kindt feliciteerde in een korte toespraak Jan en zijn ploeg voor hun inzet. En toen was het tijd voor de kampioenenviering zelf. Bij de vrouwen werd Madeleine Meurisse, exact 20 jaar na haar eerste titel, voor de 2de maal kampioen. Bij de heren was de kampioenstitel voor Jacques Declercq die zijn overwinning van vorig jaar kon herhalen, een uitzonderlijke prestatie. Bovendien behaalde hij een hoge score van 43 gewonnen bomen op 60, bijna 72 %. Geef toe, er zijn heel
wat studenten die het met minder moeten stellen op school… Beide laureaten kregen, naast het kampioenenlint een passend geschenk en een mooie trofee aangeboden en overhandigd door Biestenaar Bart Kindt.
Na de klassieke fotosessie volgde dan nog de koffie met een groot stuk biscuit met vers fruit en als toemaatje nog een natje en een droogje en natuurlijk werd de namiddag afgesloten met een partijtje kaarten, of wat dacht je …? Uiteraard niets dan tevreden gezichten bij de leden van de Biestkaarters na een alweer mooie en gezellige afsluiter van het seizoen. Wat mij echter na al die jaren is bijgebleven is de dankbaarheid, de erkentelijkheid en de waardering van onze leden-kaarters. Als je dan de tevreden gezichten ziet, de glimlach, ja zelfs de schaterlach die je
af en toe hoort, dan geeft dat een enorme voldoening. Daarvoor precies doe je het en hoop ik het nog de volgende jaren te kunnen doen. Wij kijken alvast uit naar de start van het nieuwe kaartseizoen op 11 januari. Nieuwe leden zijn trouwens van harte welkom.