Vrijwilliger in de kijker: Sylvie Baert (oc De Roose)

Vlaanderen is een regio die aan de top in de wereld staat wat betreft vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk brengt heel wat voldoening met zich mee.

Het oc De Roose is een bloeiende vereniging in het hartje van de Biest. De mails worden steevast ondertekend met het vrijwilligersteam van oc De Roose. Dat team telt 10 maandverantwoordelijken en 1 klusjesman.

Op jaarbasis zijn er ruim 400 activiteiten in het ontmoetingscentrum. Ongeveer 10 vaste verenigingen organiseren er hun (twee)wekelijkse of maandelijkse kaart-, naai-, yoga- of spelnamiddag of -avond. De weekends worden voornamelijk ingepland voor een familie- of verjaardagsfeest.

Sylvie Baert is één van die 11 vrijwilligers. Ze zorgt ervoor dat de boekhouding van het oc klopt. Ook de jaarlijkse begroting wordt op haar laptop geschreven.

Sylvie werd een decennium geleden vrijwilliger in het oc door haar buurman Bart, die toen één van de maandverantwoordelijken was. Al gauw nam ze – naast de maand maart – de taak als boekhouder op zich, omdat ze graag met cijfers bezig is.

Het leukste aan haar vrijwilligerstaak vindt ze het contact met meestal dezelfde mensen die in maart de zaal huren. En dit geldt voor de meeste medewerkers binnen het team. Sylvie helpt ook graag mee aan de jaarlijkse activiteiten die door het bestuur van het oc zelf worden georganiseerd: de nieuwjaarsreceptie m.m.v. stad Waregem en het vieruurtje met de Sint.

Wie is Sylvie Baert ?
• is 38 jaar
• woont in de Bieststraat
• is een happy single
• werkt als projectmanager bij Isolatie- en chapewerken Nivolo in Zulte