Vrije basisschool Biest wordt onderdeel van scholengemeenschap De Wegwijzer

tekst: Eddy Nuyttens (directeur)

Alle katholieke basisscholen uit groot-Waregem, waaronder ook onze school Biest-Jager, hebben de handen in mekaar geslagen om samen één gezamenlijk eigentijds traject uit te tekenen met als doel tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke verwachtingen.
We hebben deze uitdagende droom vertaald in een aantal kernwaarden die onze manier van werken zullen kleuren. Dat alles hebben we onlangs gevisualiseerd in een nieuwe naam en logo: De Wegwijzer.

Sinds begin dit schooljaar behoort onze school tot de groep van alle katholieke basisscholen uit Waregem (Keukeldam, Sint-Petrus, Biest-Jager, Gaverke-College, Nieuwenhove, Zonneburcht), Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.

We zijn dan ook fier op de naam van onze nieuwe scholengemeenschap.
KO De Wegwijzer staat voor Katholiek Onderwijs De Wegwijzer en…

toont ons de weg… naar goed onderwijs, naar een plaats waar iedereen zich goed kan voelen, waar het fijn vertoeven is ! We proberen op onze school goed voor jullie te zorgen
wil de 8 scholen meenemen in haar verhaal
de ster verwijst naar het licht. God wil ons licht geven in onze zoektocht naar de juiste weg. Soms zijn er verschillende wegen en kiezen we de verkeerde… maar geen nood, met de wegwijzer kiezen wij altijd de goeie weg!
is herkenbaar in 5 kernwaarden :
• Respect
• Echtheid
• Verbondenheid
• Dynamiek
• Professionaliteit
de ster is uniek, zoals elk kind uniek is. Jullie zijn allemaal sterretjes die bij de wegwijzer horen
elke ster is ook iets uitzonderlijks, iets magisch en ja… we mogen ook eens dromen in de wegwijzer

Het zijn die waarden die ons écht kenmerken en waar we, samen met de kinderen, de leerkrachten, het schoolbestuur, de parochie, de ouders en iedereen die zich verbonden voelt met onze school, de komende jaren sterk zullen op inzetten. We willen deze waarden verder zichtbaar én voelbaar laten worden in ons handelen van elke dag.

Het is duidelijk dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen. Met het schoolbestuur en de directies van onze 8 scholen delen we een sterke gezamenlijke visie en willen die ten volle uitdragen én vooral uitstralen.
We kiezen voor uniformiteit daar waar het nodig is maar met een blijvende autonomie daar waar het kan. De eigenheid van elke school, van elke vestiging verdient het grootste respect. Het is zeker niet de bedoeling dat we klonen worden van elkaar. We streven wel éénzelfde globale visie na, werken nauw samen en delen de expertise. Uiteindelijk hebben we maar één doel voor ogen, nl. de zorg voor elk kind dat bij ons schoolloopt, vandaag en morgen.

Sinds begin dit schooljaar zetten we hard in op digitalisering, met name de uitbouw van een sterk gezamenlijk communicatieplatform voor al onze medewerkers. Daarnaast werken we hard aan een correcte uitbouw en het vastzetten van afspraken ten aanzien van de loopbaanbegeleiding, waarbij we vooral focussen op de kwaliteit en de sterktes van mensen. Ook gaan we in de nabije toekomst na welke onze kijk is ten aanzien van het M-decreet en zoeken we samen met Zonneburcht, onze partner van het buitengewoon onderwijs, hoe we hiermee kunnen omgaan in het belang van al onze kinderen. Het zijn mooie uitdagingen waar we met z’n allen onze schouders onderzetten.

We zijn met de Wegwijzer goed op weg om elke dag zorg te dragen voor de kinderen, het mooiste van elk kind te belichten, de talenten naar boven te halen en te verfijnen. We willen de kinderen kansen en uitdagingen geven zodat ze zich kunnen vormen tot jonge burgers van de 21ste eeuw.

Het is eveneens een uitdaging om samen met 10 directies (inclusief een coördinerend directeur), 53 kleuteronderwijzers, 97 onderwijzers, 3 kinderverzorgsters, 35 leerkrachten uit Zonneburcht, 12 paramedici, 12 administratief medewerkers en 24 mensen van het onderhoud, in het totaal dus ongeveer 250 mensen, het Wegwijzerverhaal te mogen en te kunnen inkleuren.
De voorzitter en de leden van het schoolbestuur zullen ons hierbij ondersteunen. Het is een goed uitgebouwd én vooral een gedragen project dat alle kansen moet krijgen.

Ons Wegwijzerverhaal willen we ook visualiseren. Aan onze vrije basisscholen kan je de nieuwe borden, banners, alsook vlaggen met het logo van onze scholengroep al bewonderen.

Op vrijdag 10 maart werd simultaan om 14.30 uur stipt op de speelplaats van elke vestiging van onze Wegwijzer het logo onthuld. Om het wat feestelijker te maken kregen de kinderen een ijsje en een gadget met een verwijzing naar de nieuwe naam en het logo. Elke vestiging zal ook een filmpje maken dat zal te zien zijn op de facebookpagina van De Wegwijzer.

U stelt vast, beste lezers van ‘t Biesteneirke, dat we heel fier zijn op onze nieuwe naam, het nieuwe logo, de nieuwe visie.
We zullen de waarden van De Wegwijzer met fierheid uitdragen.

In een volgend Biesteneirke zullen we het hebben over onze schooleigen visie.

Een filmpje van de namiddag kan je alvast bekijken op www.biestjager.com