Verwelkoming kanunnik-deken Henk Laridon

tekst: Geert Kesteloot

 

Met ingang van 15 oktober benoemde Monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge, kanunnik Henk Laridon als nieuwe deken van het decanaat Waregem en als pastoor in de Pastorale Eenheid Sint-Paulus.  Op dezelfde dag verleent de bisschop eervol ontslag aan pastoor-deken Marnix Vandenbulcke.

Een voor Waregem historische gebeurtenis, die op de gepaste manier in het licht werd gesteld ! Naar aloude gewoonte zal bij het afscheid van de huidige deken en de verwelkoming van de nieuwe deken het Victorie geluid worden.  Het luiden van het victorie, is een oude klokkenluidersterminologie en het betekent in feite dat alle in de kerktoren aanwezige klokken, van klein tot groot gelijktijdig luiden. Op vandaag zouden wij eerder van volgelui of plenum spreken. Uit respect voor het verleden staat op het bedieningspaneel van de klokken echter nog steeds de historische benaming Victorie.

Op maandag 15 oktober luidden de klokken van alle kerken in het decanaat Waregem (14 parochies in 4 pastorale eenheden) van 12 tot 12.15 uur.  Iedere inwoner van Waregem, Oostrozebeke, Deerlijk of Wielsbeke heeft dit ongetwijfeld gehoord. Het is een luidmotief dat uiterst zelden gebruikt wordt.

Deken Henk Laridon wordt dus de achtste deken van het decanaat Waregem.  Hij is de opvolger van pastoor-deken Marnix Vandenbulcke.  Henk Laridon is tevens familie van wijlen deken Frans Verhelst.

Henk Laridon werd geboren op 16 mei 1964 in Diksmuide.  Zijn vader Hendrik Laridon was jarenlang burgemeester in Diksmuide, functie die zijn zus Lies thans vervult.  De nieuwe deken is van opleiding licenciaat bijbelwetenschappen, baccalaureus theologie en kandidaat in de wijsbegeerte.  In 1989 werd hij tot priester gewijd.

De pastorale eenheid Sint-Paulus en het decanaat Waregem zullen het uiteraard niet alleen bij het luiden van de klokken houden.

Op zondag 28 oktober om 15 uur in de decanale kerk, volgt de plechtige aanstelling door Monseigneur Lode Aerts van kanunnik Henk Laridon als pastoor-deken.