VBS Biest-Jager stelde haar schoolvisie voor

tekst: Eddy Nuyttens, directeur

2 jaar geleden besliste het schoolteam van VBS Biest-Jager haar schoolvisie te herbekijken en te visualiseren. We zijn superfier op het resultaat en dat wilden we dan ook heel graag delen met onze ouders. Op 23 maart werd de visie voorgesteld aan een 200-tal aanwezigen.

We kozen voor een waarden-gestructureerde visie die gedragen én doorleefd is.
Waarden als: kwaliteit, dynamiek, samen, doen, welbevinden, wijs en respect vormen de rode draad doorheen de visie. We hebben met de letters komende uit de waarden een nieuw woord gevormd ; KINDWIJS.
Als mensen vragen welke onze schoolvisie is, dan antwoorden we gewoon “We werken Kindwijs”.

De visual moet je zien als een hinkelspel.
 het pad doorheen het basisonderwijs zet zich na dit pad verder in het middelbaar onderwijs (zie de voetjes boven en de voeten beneden)
 kies je links of rechts… je geraakt er wel! (zie de pijlen)
 bedoeling van het pad is het kind kindwijs te maken, m.a.w. we streven ernaar op het einde van het 6de leerjaar leerlingen af te leveren met een rugzak vol kennis, inzicht, attitudes en vooral sociale vaardigheden. Daarnaast willen we kindwijze kinderen afleveren waarvan dat we zeker weten dat ze sterk zullen staan in het secundair onderwijs, als jongvolwassene en volwassene en op die manier een goeie kijk hebben op en zich goed kunnen bewegen in de maatschappij van vandaag en morgen
 alle tegels hebben een andere kleur die telkens hun betekenis symboliseren

K kwaliteit rood passie
I dynamiek geel levendig
N samen roze liefde
D doen groen groei
W welbevinden oranje plezier
IJ wijs paars spiritualiteit
S respect blauw vertrouwen

 al deze termen werden geoperationaliseerd en uitgeschreven door het schoolteam
 belangrijk is ook te melden dat onze schooleigen visie perfect matcht met de visie van onze scholengroep De Wegwijzer

Wil je nog meer weten over onze schoolvisie,
surf dan naar onze Kindwijze website www.kindwijs.be