Uit de gemeenteraad

tekst: Bart Kindt, gemeenteraadslid

Verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter
Uit de resultaten van een onderzoek van AWV blijkt dat er nog altijd heel veel sluipverkeer is in de Stijn Streuvelsstraat. Dit inrijdend verkeer is één van de oorzaken van de filevorming in de Jozef Duthoystraat en Desselgemseweg. Vandaar het voorstel van AWV om het inrijden in de Stijn Streuvelsstraat te verbieden en fysiek onmogelijk te maken. Dit voorstel werd positief geadviseerd door de verkeerscel en de verkeerscommissie.
Na het invoeren van deze maatregel volgt een evaluatie om te bepalen of dit leidt tot overlast in de omgeving. Dit voorstel werd voorgelegd aan de gemeenteraad van dinsdag 7 februari 2017 en unaniem goedgekeurd.

Veiliger oversteken met beter verlichte fietspaden
Op dit moment plaatst netwerkbeheerder Eandis op vraag van de stad speciale oversteekverlichting aan tien zebrapaden in Waregem. Daarnaast komt er ook nog sterkere straatverlichting op zes kruispunten. Deze aanpassingen verhogen de veiligheid van voetgangers als ze oversteken.
Stad Waregem focust in eerste instantie vooral op oversteekplaatsen aan en rond scholen.
Elk jaar is er 30 000 euro voorzien voor extra en betere verlichting van oversteekplaatsen (dit naast de 20 000 euro voor duurzame markeringen en 500 000 euro voor voetpaden).
Met het budget van de verlichting van 2016 werden zestien locaties aangepakt.
Voor de Biest werd de oversteekverlichting Bieststraat aan de Kleithoekstraat aangepakt. Er kwam ook sterkere straatverlichting op het kruispunt Bieststraat – Mottestraat