Uit de gemeenteraad

tekst: Xavier Wyckhuyse en Bart Kindt, gemeenteraadsleden

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de voorbije zomer het kruispunt van de Expresweg met de Vredestraat en Bieststraat heringericht. In de Bieststraat is een voorsorteerstrook aangelegd voor linksafslaand verkeer. Hierdoor rijdt het inrijdend verkeer in de Biesstraat dichter tegen de Kuipersstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Kuipersstraat rijdt het verkeer van het brede wegprofiel terug naar het oude smalle wegprofiel. Bestuurders komende uit de Kuipersstraat verwachten dit verkeer niet in het begin van de straat. De verkeerscel stelt voor om de voorrang van rechts af te schaffen op het kruispunt van de Bieststraat met de Kuipersstraat en van de Bieststraat de voorrangsweg te maken. Zo kunnen we in de Kuipersstraat aanduiden waar de bestuurders moeten stoppen. Het schepencollege heeft het voorstel van de verkeerscel goedgekeurd op 27 september 2018. Het verkeer in de Kuipersstraat moet op het kruispunt met de Bieststraat voorrang verlenen aan het verkeer in de Bieststraat. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden B1 en B15.

Dit punt werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 6 november 2018.