Okra kampioenenviering

tekst: Jan Omey

Het grote pak sneeuw was, mede met de hulp van de stad, nog ruim aanwezig op de stoep, waar enkel de breedte van een smal bergpadje werd vrijgemaakt. Een rolstoelgebruiker kon amper door vier volwassenen vanuit zijn wagen naar de ingang van het OC De Roose worden gebracht ! pré-Kerstwinterse toestanden waren volop aanwezig om zich te begeven naar de buurtzaal van De Biest, waar de Okra kaarters op 13 december hun jaarlijkse Kampioenenviering hielden.

Eens binnen vormden de warmte en een feestelijk opgesmukte zaal, met piekfijn opgemaakte tafels, een groot contrast met de barre winterse toestanden.
Prachtige bloemtuilen fleurden zowel de inkomhal, waar de kerstpakjes en het zakkalendertje voor het nieuwe jaar ter welkom overhandigd werden, als de aperitieftafel, de bar en de prijzentafel prachtig op. Myos en de creatieve hand van een medewerkster zorgden voor de verfraaiing aan tafel: een kleurrijk tafereel, welke iedereen automatisch uitnodigde tot de aperitiefdranken met gevarieerde hapjes.
Dit werd gevolgd door een hartig soepje van asperges, een vol-au-ventgerecht met kroketjes, groenten en fruit. Taart, koffie en een hartverwarmende druppel werkten het etentje keurig af.
Met 62 kaarters, partners en medewerkers vulden we het OC,
Het lijkt alsof de 20 kaartingen sedert het begin van dit jaar in een wervelwind zijn voorbijgevlogen en de oudsten onder ons beweren, dat de tijd nog sneller vliegt, evenredig met de stijgende leeftijd.
Toch even stil staan bij het volgende:
– minimaal 20 dagen in een jaar zijn het team van onze medewerkers druk in de weer met de voorbereiding van een kaartersnamiddag en met het telwerk erna, en dit op een geheel vrijwillige basis ! Enkel via het jaarlijkse kalendertje, met daarop de 20 kaartingsdagen vermeld, staan zij, klokvast op tijd, gereed om tafels, stoelen en koffietassen klaar te zetten, om op te dienen, af te wassen en af te drogen, alles terug te zetten, de zaal te kuisen, het verbruik op te nemen en het klassement op te maken. Met respect en dank hiervoor !
– mijn appreciatie gaat zeker ook uit naar de kaarters zelf: zij zijn de essentiële doelgroep van onze gemeenschapswerking. Voor allen is iedere namiddag een zinvolle activiteit in een aangename sfeer van sociaal contact én een vleugje competitie geest, zonder dat de hartslag onnodig de hoogte in gaat
– van waardering gesproken: Valentijn, Sinterklaas en de kerstman zorgen, volgens de mogelijkheden van de kas, voor een symbolische, extra attentie voor de kaarters en de medewerkers. En zoals vandaag krijgen de winnaars van het klassement een attente prijs toebedeeld. Meer waarde hecht ik persoonlijk aan de retour uitbetaling voor de gewonnen bomen, waarin iedere kaarter, zij het met een beperkt bedrag, actief betrokken wordt
– voor volgend jaar hebben zich een 3-tal nieuwe leden aangekondigd. Ze zijn van harte welkom en we hopen dat ze het bij ons goed zullen vinden, zodat het totale aantal kaarters terug wat opgekrikt wordt, na de laatste jaren een aantal leden wegens overlijden te hebben verloren. Hopelijk krijgt deze kentering een verder positief vervolg en bij deze: iedereen is welkom op onze kaarting. Er zijn zeker nog mensen in de buurt, die het manillen goed onder de knie hebben, maar net niet de stap durven te zetten om dit 14-daags in clubverband te doen. Aarzel niet en kom erbij !

Tussen hoofdschotel en dessert werden de laureaten van 2017 geproclameerd.
De eerste plaats werd ingenomen door Jozef Follens, met 37 gewonnen bomen. De eerste dame werd Madeleine Meurisse, met 35 gewonnen bomen: dit leverde de 3de plaats op. Beiden kregen het erelint via onze sponsor Amez en de beker werd door Bart Kindt geschonken. Ook de fysische en de geldprijzen ontbraken niet.
Verder klassement: Marc Holvoet (2de), Freddy Lazou (4de), Marcel Verhelst (5de), Jeanne Vrins (6de), Jacques De Clercq (7de), Georgette De Smet (8ste), Cyriel François (9de), Rosa Arnoe (10de).