Het nieuwe schooljaar is terug gestart !

tekst en foto’s: directeur Eddy Nuyttens

Met 75 kleuters en 153 leerlingen in het lager gingen we opnieuw aan de slag in de Don Boscoschool op de Biest. We zijn blij en dankbaar dat opnieuw heel wat ouders gekozen hebben voor onze school. Mijn leerkrachtenteam staat vol enthousiasme, met een hart voor elk kind en de nodige professionaliteit klaar om alle kinderen te geven waar ze recht op hebben, nl. goed kwalitatief onderwijs, gestoeld op dynamiek, wijsheid en respect. Verder blijven we een open ‘KINDWIJZE’school waar kinderen en ouders zich goed kunnen voelen en welkom zijn.

Er zijn ook dit jaar een paar veranderingen. Juf Sonia ondergaat een heelkundige ingreep en zal het volledige 1ste trimester afwezig zijn. Isabelle Himpe vervangt haar in de peuterklas. Joke Van Bossuyt is net zoals vorig jaar onze teamteacher in het 1ste leerjaar maar is momenteel in zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Ine De Lepeleere. Nina Desmet neemt een aantal lestijden over in het 4de en in het 6de leerjaar. Marie Christine Chanterie neemt een aantal lestijden over in het 4de leerjaar en Natalie Follens neemt het 6de leerjaar voor haar rekening. Debbie Raes is klastitularis van het 3de leerjaar B.
De nieuwe mensen nemen we dan ook hartelijk op in ons team en hopen dat ze zich vlug thuis zullen voelen.

Dit schooljaar zetten we sterk in op binnenklasdifferentiatie waarbij we onze kennis, inzichten, vaardigheden maar vooral onze talenten met elkaar zullen delen. We zijn een schoolteam met teamspelers die elkaar elke dag beter maken en dat is de droom van elke directeur. Ik geloof heel sterk in mijn schoolteam en ben ervan overtuigd dat het een heel fijn samenwerkingsjaar zal worden met als grote winnaar… élk kind dat naar onze school komt!
Ons enthousiasme en onze teamspirit zullen voelbaar zijn op het werkveld én daarbuiten, dat garandeer ik u.
In de 3de graad willen we werk maken van STE(A)M. STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Stem staat dus voor een waaier aan technologische, technisch, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. STEM is het actieplan van de Vlaamse regering om loopbanen in wiskunde, wetenschappen en techniek te stimuleren. We kunnen er ook de (A), die staat voor artistiek, aan toevoegen.
In het kleuter willen we verder werk maken van de uitbouw van Bodymap, een sensibiliseringsprogramma dat het belang van spelen en beweging voor de ontwikkeling van kinderen vooropstelt. Zo geven we de kinderen optimale kansen om hun eigen talenten te kunnen ontplooien met de bedoeling gelukkige kinderen te worden. Een gelukkige leraar straalt en zet dat over op de kinderen. Dát is onze Kindwijze filosofie.

U ziet, beste lezers van ’t Biesteneirke, dat we er volledig klaar voor zijn en dat het op onze school bruist van ideeën en fijn vertoeven is. Altijd welkom!!!
@ alle ouders: we zijn blij dat we opnieuw mogen werken met het mooiste dat er is… en dat zijn jullie kinderen.
Bedankt dat jullie ons opnieuw het vertrouwen hebben gegeven… we gaan ervoor !
Bezoek ons regelmatig op onze schoolwebsite voor meer info: www.biestjager.com.