Meerjarenplan: gevolgen voor Sint-Jozefkerk

In alle steden en gemeenten wordt er in deze tijd een meerjarenplan opgemaakt voor de kerkgebouwen.  Zo is in Waregem dit plan voor 2020-2025 in de gemeenteraad van dinsdag 3 december unaniem goedgekeurd.  Dit plan kwam tot stand na onderhandelingen tussen het centraal kerkbestuur en de bevoegde schepen van de stad met de inbreng van de pastorale teams.  De dag erna vond een persconferentie plaats.

We brengen u in kennis van dit plan.

Voor de pastorale eenheid Sint-Paulus verandert er in 2020 niets.  Alle kerken blijven behouden.  Op 1 juli 2021 worden de Sint-Hubertuskapel (De Jager) en de Sint-Jozefkerk (Biest) ontwijd en komen in aanmerking voor andere doeleinden.  De andere kerken blijven behouden.

Intussen is een werkgroep opgericht voor het uitdenken van een nieuw concept voor de Heilige Familiekerk (Gaverke).

In de pastorale eenheid Sint-Anna blijven de 3 kerken (Beveren-Leie, Desselgem en St.-Eloois-Vijve) behouden.  Vanaf begin 2020 beschikken zij niet langer over een voltijds koster-organist en de budgetten voor deze kerken worden met 1/3 verlaagd.

Dit plan komt nu in handen van de bisschop van Brugge, die het aan de priesterraad van het bisdom voorlegt.  Daarna wordt het advies voorgelegd aan de minister van Binnenlands Bestuur.

We zullen u, als gelovigen, uiteraard verder informeren over het verdere verloop en hopen hierbij op uw begrip en uw verdere toegewijde steun aan onze parochies.