Kerstfeest Molenpark

Met 103, ja u leest het goed, met 103 deelnemers konden we op 14 december meegenieten van onze jaarlijkse samenkomst voor het kerstfeest van onze wijk Molenpark. Het was lang geleden dat we nog zulk een grote opkomst hadden. Niet alleen de ex-jeugd (?) uit onze buurt die ondertussen ook al lang papa en mama zijn hadden voor een verrassing gezorgd om nog eens talrijk aanwezig te zijn, ook oud gedienden van het eerste uur waren present. Zelfs positivo’s uit de Varent kwamen overgewaaid ! De Kollebloemstraat zette zoals gewoonlijk ook weer een grote handtekening. Dit alles tot grote vreugde van het inrichtend feestbestuur. Naargelang de avond vorderde werd de stemming beter en er ontstond zoiets als Molenpark got talent zangwedstrijd tussen de ex-jeugd en de bewoners van de Kollebloemstraat. Chef Johan stond er bij te kijken met de glimlach.  De uitslag wordt volgend jaar bekendgemaakt ! DJ Kurt VA moest verstek laten gaan wegens een soort Spaanse griep maar dat werd goed opgevangen door zijn kleinzoon, goed zo ! Dat bij sommigen de wil om er bij te zijn groot was hebben we gezien aan ons allergekende fotograaf Bernard die de ganse avond zich op krikken  voortsleepte… taaie gast ! Traiteur Luc heeft zijn werk voortreffelijk gedaan want de meesten onder ons gingen voor een tweede keer aanschuiven… altijd een goed teken. De kerstman was ook weer trouw van de partij, maar deze keer waren er een beetje weinig kleine kindjes… tijd om daar ne keer iets aan te doen zeker (?) Later op de avond  werd de sfeer een beetje getemperd door het bericht dat de broeders van liefde de Stijn Streuvelsstraat hadden uitgekozen om alcoholcontrole te houden maar slim als we zijn hebben we er nog een paar gedronken en gewacht tot ze weg waren….goed hé !  Al met al een gezellig feest waar veel herinneringen van vroeger tijden werden opgehaald. Tot volgend jaar !