Het Vlaamse Kruis organiseert EHBO-initiatie

Het Vlaamse Kruis vzw is een vereniging die instaat voor het opleiden van EHBO’ers, het verzorgen van slachtoffers op manifestaties en rampen en het vervoeren van zieken. Afdeling Waregem is een zeer actieve afdeling die da-gelijks instaat om deze doelstellingen te realiseren.

In het kader van EHBO-opleidingen organiseren we jaarlijks een EHBO-cursus van 40 uur. Deze start steeds op de 3de zaterdag van september, dit jaar dus op 21 september. Telkens tussen 8 en 12 uur in het O.L.V. van Lourdes Zieken-huis Waregem.
Naar aanloop van deze cursus organiseren we, in samenwerking met stad Wa-regem, een 4-tal gratis initiatieavonden in verschillende ontmoetingscentra in Waregem. Op deze avonden kunnen mensen kennis maken met EHBO en zo leren wat ze moeten doen als er iets ernstigs gebeurt. Aan de hand van een ongevalssimulatie wordt er uitgelegd wat we kunnen/moeten doen om een slachtoffer correct te helpen.
Daarnaast wordt er aangeleerd hoe je iemand kan helpen die aan het stikken is. Je krijgt eveneens de kans om eens hartmassage te oefenen en een een-voudige wonde te verzorgen.
Onze lesgevers zijn allen ambulanciers of verpleegkundigen (Spoedgeval-len/intensieve zorgen) die gestart zijn als EHBO’ers en zo verder gegroeid zijn. Zij weten dus de eerste hulp op een duidelijke en verstaanbare manier aan te leren. Zij kunnen eveneens situaties beter uitleggen door hun praktijkervarin-gen.
Mensen die interesse hebben na het volgen deze initiatie, verwelkomen we met veel plezier in september voor de volledige EHBO-cursus.

De EHBO-initiatie gaat door op donderdag 30 mei van 19 tot 21 uur in het SOB De Roose. Meer info bij Ruben Schollaert, Ruben.schollaert@hvk.be, 0495 20 83 39.