Goede Week in de Sint-Jozefkerk

tekst: Charlotte Vanrobaeys en Klaas Decadt

Welkom op palmzondag 28 maart om palmtakken te komen halen. Dit is mogelijk van 11.15 tot 12.30 uur. Je kunt langskomen in de kerk en een moment van stilte en gebed houden. De jongeren van de Sint-Michielsbeweging zorgen voor mooie muziek. Je kunt bij een priester het sacrament van de verzoening, de biecht, ontvangen. Later zullen er nog palmtakken beschikbaar zijn tijdens de openingsuren van de kerk.
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag kan je terecht in de andere kerken van het Pastorale Eenheid. Meer info op kerkinwaregem.be/PE-Sint-Paulus. Daar vind je ook voor elke zondag een link naar een gestreamde viering vanuit de decanale kerk. We vieren Pasen op zondag 4 april om 9.30 en om 10.30 uur, telkens met 15 personen binnen of met 50 personen in de buitenlucht, afhankelijk van de weersomstandigheden en de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.
Meer info bij de Sint-Michielsbeweging: Charlotte Vanrobaeys en Klaas Decat (0470 04 35 38)