Firma Renson schenkt CO2-meter aan de school Biest

tekst: Eddy Nuyttens

Dat verluchten van lokalen superbelangrijk is, dat weten we ondertussen al.
De Don Bosco school heeft een samenwerking opgezet met de firma Renson om via een CO2-meter data te verzamelen die we kunnen analyseren om het verluchten nog optimaler te maken. Op die manier kunnen we bijsturen waar het nodig mocht blijken. In een latere fase hoopt de directie dit ook voor vestiging van de Jager te doen.
De kinderen en leerkrachten van het 6de leerjaar leren sinds het begin van het schooljaar met het SENSE-toestel werken. Het is een toestel dat het CO2-gehalte van de binnenlucht in een klaslokaal monitort. Het toestel geeft visueel aan wanneer de luchtkwaliteit slecht is en wanneer er actie moet ondernomen worden. Blauw betekent een goede binnenluchtkwaliteit, oranje betekent dat die te wensen overlaat en bij rood is er sprake van ongezonde binnenlucht. Maar de Sense is veel meer dan een klassieke CO2-meter. Het toestel monitort ook vocht, vluchtige organische stoffen zoals geuren, geluid, temperatuur en licht.

De schooldirectie is blij en vooral heel dankbaar dat de school dit mag uitproberen, waardoor ze verder oog kunnen hebben voor de gezondheid van de kinderen en het personeel.

filmpje over de CO2-meter in de school: https://youtu.be/L8XRVHrkCYo