De Sint-Jozefskerk op de Biest en het ei in de mayonaise

Menig huisvrouw heeft het reeds ervaren: mayonaise maken lukt niet altijd. Soms zijn er de minder goede ingrediënten of slechte handelingen. Meestal begint men dan opnieuw met een vers ei en jonge of verse toebehoren om tot een goed bindend geheel te komen, in de slechtste gevallen geeft men het op en koopt men een pot in één of andere winkel, het is de eenvoudigste manier. Zo vergaat het ook ons stadsbestuur.
De stad wil de kerk van de Biest en de kapel van de Jager sluiten. Een godshuis goed onderhouden en blijvend verzorgen is volgens onze verkozenen te duur geworden. Onze burgervader wil 1/3 snoeien in de exploitatiekosten, lees ingrediënten, en heeft daarom een kostenplaatje van de kerken in Waregem op tafel gelegd. Verwacht nu geen openheid van ons stadsbestuur en schrik vooral niet van hoge en onvolledige getallen.
De kerk van ‘t Gaverke kost volgens de stad een slordige 115 000 euro op jaarbasis. Details zijn ongekend maar de vraag rijst welke de bedragen van de doorgeeflening zijn, hoe ze worden afgelost en of er ooit al eens is onderhandeld over een herziening van de rente. 115 000 euro is veel geld voor een gebouw met enkele tientallen aanwezigen in de wekelijkse avondmis.
De kerk van Nieuwenhove doet het met ca. 37 000 euro maar het gegeven cijfer is onvolledig, voegen we daar nog de onderhouds- en herstellingskosten bij en we komen zeer snel aan een bedrag dat de 50 000 euro benadert of overschrijdt. De kerk van Nieuwenhove is net zoals de kerk van Beveren-Leie eigendom van de stad. Als de stad wil besparen op godsdienstige gebouwen dan moet ze à priori haar eigen kerken sluiten, maar dan schiet men in de voeten van de lokale stemkanonnen.
De kerk van de Biest doet het met een aalmoes: 30 500 euro per jaar en is daarmee de goedkoopste kerk van Waregem, zonder schulden. Realistisch-economisch is het de reinste onzin om de erediensten uit dit gebouw te verbannen. Wat gebeurt er in de kerk van de Biest ? De wekelijkse mis op zondag, de dopen, de begrafenissen, dagelijkse opvang voor de school, lessen van de school zoals muziek, turnen, bijlessen, wekelijkse repetities van het koor, regelmatig spreekbeurten, recitals, retraites voor het college, pastorale avonden, ontmoetingsruimte, schoolfeesten, grootouderbijeenkomsten, optredens, enz… Er is geen enkele kerk in Waregem waar de zondagsmissen zo worden opgeluisterd en zo wordt meegezongen en waar 5 tot 8 misdienaars behulpzaam zijn dankzij de Sint-Michielsbeweging, het is de jonge en nieuwe katholieke kerk, kerk voor de toekomst.
Er is meer. Het is NIET het stadsbestuur dat een kerk sluit ! Het is niet het stadsbestuur dat predikt dat in het vervolg de katholiek praktiserende Waregemnaars en de Sint-Michielsbeweging naar het Gaverke of het Centrum moeten. De dekenij ziet door de toevoeging van de eigendommen van de kerkfabriek van de Biest aan die van het centrum, een niet onaardige verrijking van haar patrimonium, zomaar. En dit kan niet, hier tegenover moet een stevige prijs staan die ten goede komt aan de Biestenaars. De kerkgemeenschap werd opgebouwd met giften afkomstig en gespijsd door de jarenlange opbrengsten van de ponykoersen, de Biestfeesten, de wandelfeesten, de verkiezingen van Miss Waregem Koerse. De kunstschatten in de kerk (allemaal giften van parochianen) vertegenwoordigen vandaag een waarde van enkele miljoenen. De klokken in de kerktoren zijn 100 % giften van families met aanzien op de Biest. Sommige schenkers leven nog, ze zijn er de rechtmatige eigenaar van en passen niet in de wensdromen van enkelen, het zouden valse klanken in een eventuele beiaard op het centrum zijn. Ze zijn geld waard en per definitie niet te koop.
Het grote slachtoffer zal de Don Boscoschool (Biest en Jager) zijn met een 200-tal kinderen. Hier wordt degelijk onderricht gegeven met behoud van de katholieke waarden o.a. bijgebracht door de priesters van de Sint-Michielsbeweging.
Katholieke waarden: het stond recent in de Standaard en dat kan niemand ontgaan zijn, ook het centraal kerkbestuur en de dekenij niet. Of steunt men de partijpolitieke belangen in ruil voor iets anders ? Het is één familie, één pot nat . Ons schepencollege draagt nu een oranjeblos op de wangen en daar is niets mis mee. We hopen alleen dat ze straks niet met rode kaken naar huis komen.
Het kerkje van onze gemeenschap is net zoals het ei in de mayonaise, het is het bindmiddel van een goed en realistisch product, het cement dat ons samenhoudt of bij mislukking, onherroepelijk verdeelt.
Als de overheid een kerk wil sluiten, sluit dan de duurste of één van de stadskerken, dat is pas realistisch t.o.v. de mensen die jullie verkozen hebben. Beschaam het vertrouwen niet en geef vooral minder uit aan andere waardeloze evenementen.