Buren op bezoek in Waregem Business Park

tekst: Marnix Pruvoost

Neenee, ’t is geen park om er met de kinderwagen te wandelen, ’t is er een voor business te doen. Zoals je bovenaan kunt zien zijn we in gegaan op de Nieuwjaarsdrink die men ons heeft aangeboden. Ach, je weet niet waar het Waregem Business Park komt? Ewel, op de hoek van de Vredestraat en de Expresweg, er staan nu twee torenkranen opgesteld, we kunnen er nu zeker niet naast kijken. Aan de hand van een Power Point konden we het chronologisch verloop van de werken volgen. Verontschuldigingen voor de al gemaakte hinder en ongemakken werden overgemaakt en dat we als buren ons steeds tot hen mogen wenden met vragen.
Wat onthouden we van ons bezoek? Dat men 180 boringen heeft uitgevoerd van 80 m diep verspreid over het terrein voor de geotechniek. Dat men tot op vandaag zo’n 2 000 m³ beton heeft uitgestort en dat er nog zal volgen. Dat er ondergronds plaats zal zijn voor 200 en bovengronds voor 125 wagens. Dat er in het project zeer veel aandacht gaat naar waterrecuperatie en het groenaspect. Dat 80% van de burelen al aan de man is gebracht. Men voorziet de opening van de gebouwen in het voorjaar 2018.

Waar maken wij als buren ons ongerust over ? De verkeersontsluiting in het algemeen voor de Vredestraat. Vast staat dat het rond punt heel binnenkort verdwijnt en vervangen wordt door verkeerslichten. Blijkbaar is men de dodelijke slachtoffers van weleer al vergeten, hoeveel waren het er ook weer? Toen al leverde een gelijkaardige opstelling met verkeerslichten het bewijs dat dit niet optimaal was.
Op vandaag zien we, eenzijdig de rij auto’s op de spitsuren, het zo genaamd sluipverkeer alleen maar langer worden. Mogen we straks een dergelijke rij verwachten voor het in- en uitrijden van het park ? Wat met onze kapot gereden voetpaden ? Welke plannen zijn er hiervoor ? Met ingehouden adem zien we hoe iedere morgen de kinderen, volwassenen te voet of met de fiets zich een weg moeten banen tussen de lange rij aanschuivende automobilisten die het zelfs van tijd niet te nauw nemen met openbare weg en verlaagde berm en/of voetpad.

We moeten of mogen geen zwartkijkers worden, neen zeker niet. We zien hier zelfs heel wat kansen liggen voor onze lokale politici, die met argusogen de toestand zullen opvolgen en zodoende menig Biesteneirkes van artikels voorzien of gaan we moeten wachten tot het voorjaar van 2018 ?

De pronostiek voor de bekerfinale KV Oostende – SV Zulte Waregem van…
Tist van der Biest: 1-7 Eli Hobo: 1-2
Charly Bettens: 2-2 Heidi Van Hulle: 2-3