Werken aan De Vlecht zijn gestart

bronnen: www.waregem.be en www.wegenenverkeer.be

Op maandag 14 februari startten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de op- en afritten aan de E17. Dit zorgt voor weinig hinder. Vanaf dinsdag 19 april begint de effectieve heraanleg, vanaf dan moet het verkeer een omleiding volgen.

Minder files en betere doorstroming
Het Agentschap Wegen en Verkeer laat van midden februari tot midden september het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem heraanleggen. Dit moet de files verminderen en de doorstroming van het verkeer tussen de Expresweg en E17 sterk verhogen.

Heraanleg door Vlecht
Het complex wordt op een vernuftige manier heraangelegd. In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg voor de brug met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Deze techniek heet Vlecht (of Diverging Diamond Interchange) en zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. De Vlecht in Waregem wordt het eerste exemplaar in België.

Timing werken De Vlecht:
 14 februari tot 10 maart: rooien van bomen en grondwerken naast E17 en Expresweg. Geen verkeershinder.
 19 april tot midden juni: heraanleg op/afritten kant kant Anzegem. Brug over de snelweg afgesloten voor alle verkeer. Verkeer tussen Waregem en Anzegem volgt een omleiding. Oprit richting Gent en afrit vanuit Kortrijk is afgesloten.
 vanaf midden juni start heraanleg kant Waregem. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd in ’t Biesteneirke.