Vrij rechtsaf voor fietsers

tekst: stad Waregem – Rik Verhaeghe – illustratie: Rik Verhaeghe

Vrij rechtsaf voor fietsers op kruispunten met verkeerslichten, dat is sinds kort wettelijk mogelijk. Het stadsbestuur van Waregem stapt mee in deze logica en keurde hiervoor een verkeersreglement goed. Dat bepaalt dat fietsers in Waregem aan 14 kruispunten in bepaalde richtingen rechtsaf zullen mogen slaan, zelfs al is het verkeerslicht rood. Voor alle andere richtingen moeten ze uiteraard wél blijven wachten tot het groen is. De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer bekijken nu samen de praktische uitrol van dit project.
Het verkeersbord B22 duidt aan waar je als fietser rechtsaf mag.

Concreet voor de Biest zijn deze manoeuvres binnenkort toegelaten:
a) Expresweg richting Henri Lebbestraat
b) Verbindingsweg richting Expresweg
c) Vredestraat richting Expresweg
d) Bieststraat richting Expresweg

Op bepaalde kruispunten mag je altijd rechts afslaan met de fiets, gezien je vóór het verkeerslicht afslaat. Dit is het geval in de Henri Lebbestraat richting Expresweg (beide richtingen), Expresweg richting Henri Lebbestraat (hoek Dedeyne), Expresweg richting Verbindingsweg. Op bovenstaande kaart wordt dit met een gehoekte pijl aangeduid. Op andere plaatsen – meestal waar geen afzonderlijk fietspad ligt – is de situatie te gevaarlijk om vrij rechtsaf toe te staan. Let wel: zolang de verkeersborden er niet hangen, moet u als fietser nog steeds stoppen voor het rode licht !