Voorwoord juni 2017

Beste Biestenaar

De Biest leeft ! Vermoedelijk niets nieuws onder de lentezon, maar deze leuze telt toch wel voor begin juli. Maar liefst 2 topweekends staan dan op het programma met 3 evenementen met de school als rode draad. Vanaf de volgende bladzijde lees je er alles over.
We blijven op wielen. De Sunday Bikers zien er misschien stoer uit, ze hebben allen een hart van goud. Zo organiseren ze op 23 september een grote barbecue met bijhorende tombola. De opbrengsten worden geschonken aan Ophélie, zodat haar ouders een rolstoelfiets kunnen aankopen. Meer over dit nobele initiatief vanaf bladzijde 9.
Het laatste Biesteneirke vóór de zomervakantie is traditioneel een dik nummer, met daarin de 6de klassers die afscheid nemen van vele mooie jaren in de school. Ook lichten ze hun toekomstplannen toe.
De afgelopen maanden konden ze zich alvast nog wat uitleven in de vernieuwde gymzaal. De eerste plannen ervoor dateren al van vorige eeuw ! Toen er nog sprake was van de Belgische frank en je nog bij Belgacom moest inbellen om op het www (wereld wijd wachten) te geraken…
We sluiten dit nummer af met een verslag van de Molenparkfietstocht van vorige maand en een oproep om mee te supporteren voor de moedige fietsers die deelnemen aan de 1 000 km voor Kom op tegen Kanker.
En vergeet de middenpagina niet. De eerstecommunicanten en vormelingen zetten (letterlijk) hun beste beentje voor.

Veel leesplezier en geniet van een lekker lange, zonnige vakantie !

Rik Verhaeghe
hoofdredacteur