Verkeersveiligheid op de wijk

Verwijderde fietsstroken
tekst: Kristof Chanterie, schepen van verkeer & mobiliteit 

Fietsers die geregeld de Expresweg t.h.v. de Verbindingsweg dwarsen hebben het misschien wel opgemerkt: de geschilderde fietsoversteken zijn er verdwenen. Ook aan de gekende rotonde op dezelfde weg zal je vruchteloos op zoek gaan naar de oversteken. ’t Biesteneirke ging te rade bij schepen van verkeer Kristof Chanterie
Kristof: “De fietsoversteken aan de rotonde Vredestraat-Bieststraat zijn verwijderd omdat deze niet stroken met de wegcode. Er staan omgekeerde driehoeken voor de fietsers aan de rotonde. Fietsers zijn dus uit de voorrang gehaald, Expresweg is voorrangsweg. Anderzijds staat er in de wegcode sinds 2007 dat fietsers voorrang hebben op fietspadmarkeringen. Dit was tegenstrijdig. Na de plaatsing van de driekleurige lichten op het kruispunt zullen de fietsers mee voorrang hebben in de groenfases.

Het stadsbestuur heeft van de Platanendreef en Schoendalestraat voorrangswegen gemaakt omdat de fietspaden daar ook doorliepen over de kruispunten en dit een conflict gaf met de voorrang van rechts.

Inrijverbod Stijn Streuvelsstraat vanaf de Desselgemseweg
tekst: website stad Waregem

Vanaf midden april mag je de Stijn Streuvelsstraat niet meer inrijden vanaf de Desselgemseweg of Expresweg. Deze straat verlaten richting Expresweg kan wel nog steeds. In de Stijn Streuvelsstraat blijft het tweerichtingsverkeer wel behouden. Kom je van het centrum, dan ga je via de Henri Lebbestraat naar de Stijn Streuvelsstraat.
De gemeenteraad gaf op 7 februari zijn toestemming om geen inrijdend verkeer meer toe te laten in de Stijn Streuvelsstraat vanaf de Desselgemseweg. Door de stijgende verkeersdruk kwamen de doorstroming en verkeersveiligheid op het kruispunt van de Expresweg met de Desselgemseweg, Jozef Duthoystraat en Stijn Streuvelsstraat in het gedrang:

• het massale sluipverkeer dat vertraagt op de Expresweg om de Stijn Streuvelsstraat in te rijden, verhoogt het risico op kop-staartaanrijdingen op de Expresweg
• bij groen licht voor de Jozef Duthoystraat en Desselgemseweg belemmeren de voertuigen die links in de Stijn Streuvelsstraat inslaan de doorstroming op het kruispunt. Dit zorgt voor files in de Jozef Duthoystraat en Desselgemseweg
• wie de Stijn Streuvelsstraat inrijdt, komt in conflict met de vele fietsers (o.a. schoolgaande jeugd) in de Desselgemseweg.