Subsidie voor project rond zorgzame buurt toegekend

bron: stad Waregem

Stad Waregem krijgt een Vlaamse subsidie van 100 000 euro (50 000 euro per projectjaar) om van de buurt Biest/Nieuwenhove een zorgzame buurt te maken. In het Nederlandse taalgebied werden er 152 projecten ingediend, waarvan er 112 werden goedgekeurd. Het tweejarige project start op 1 maart 2022. De stad werft voor de uitwerking een tijdelijke projectmedewerker aan.
Concreet wil het stadsbestuur buurtontmoetingen stimuleren via bijvoorbeeld de Warme Williambank of Soep met Babbeltjes én evenementen van verenigingen extra ondersteunen. Daarnaast zou er een tool voor burenhulp komen en wordt er ook werk gemaakt van onder meer de verdere uitrol van de buddywerking en het opzetten van een klankbordgroep die bestaat uit buurtbewoners, vertegenwoordigers van verschillende sectoren, de stedelijke adviesraden en de schepen van Welzijn. Het is de bedoeling om een aantal projecten uit te testen in de geselecteerde wijk en die dan, in samenwerking met diverse partners, uit te rollen over andere wijken in de stad.