Spiegels en andere nieuwigheden voor de tunnel

In de gemeenteraad van januari 2021 heb ik voorgesteld om spiegels op te hangen in de fietsers- en voetgangerstunnel onder de N382 ter hoogte van De Biest. Dit verhoogt de zichtbaarheid (aankomende fietsers en voetgangers) en verhoogt meteen ook het veiligheidsgevoel. De spiegels werden ondertussen reeds geplaatst.

De tunnel zal in de toekomst ook nog visueel opgefleurd worden met Street-art.

Meteen geef ik ook mee dat er plannen zijn om een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad aan te leggen langs de Verbindingsweg.