Opening vernieuwde gymzaal Don Boscoschool

tekst: directeur Eddy Nuyttens – foto: Hein Demeyer

Op donderdag 20 april werd de vernieuwde turnzaal in de Biestschool officieel geopend. Directeur Eddy Nuyttens bezorgde ons de speech die hij voor deze heuglijke gelegenheid schreef.

Ik heet jullie allen van harte welkom in onze vernieuwde maar vooral Kindwijze gymzaal. We zijn er… eindelijk !
17 jaar hebben we hierop moeten wachten… 17 jaar, leg dat eens uit aan een normale mens. Agion-dossiers duren nu eenmaal heel lang ! En wetende dat men een volledig huis bouwt in 9 maanden of een bedrijvencentrum uit de grond stampt in een goeie 2, 3 jaar. Een lang verhaal met vele vergaderingen, vele hobbels en bobbels maar nogmaals… we zijn er!
Doorlichting van 1997, die nog onder directeur Walter viel: aanmerking ten aanzien van de gymzaal door de inspectie basisonderwijs: niet meer conform de vigerende regelgeving en de school zal moeten aantonen dat er stappen gezet worden.
Het project uitbreiding gymzaal en heraanleg van de speelplaats op de Jager en in een latere fase de kleuterspeelplaats en fietsenstalling op de Biest werd ingediend in het schooljaar 2000-2001.
Totale kostprijs van dit drieluik: ongeveer € 800 000, waarvan 70% gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs, AGION. 30 %, zijnde € 240 000 moest de school zelf ophoesten. We zijn de ouderraad Biest-Jager vzw, waarvan dat mijn raad van bestuur hier vanavond aanwezig is, heel dankbaar want zij spaarden 12 jaar lang om € 140 000 binnen te halen en zo de grootste sponsoring op te nemen. De overige € 100 000 werd door de school ingebracht.
En het resultaat van alle projecten; de natuurspeelplaats op de Jager (2 jaar geleden ingehuldigd; een schoolvoorbeeld van een speelplaats), de kleuterspeelplaats op de Biest (1 jaar geleden ingehuldigd bij de start van het schooljaar) en de uitbreiding van de gymzaal Biest die we nu aan het inhuldigen zijn,… al deze verwezenlijkingen mogen gezien worden en we zijn er heel fier op. Dankzij de hulp van zo veel mensen zijn we uiteindelijk aan de finish geraakt. Ik wil iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van deze projecten heel oprecht danken, in het bijzonder de werkgroep natuurspeelplaats op de Jager o.l.v. Ida. Daarnaast wil ik ook de kleuterjuffen van de Biest én hun partners danken.
Zij zorgden voor de vele creatieve ideeën en de kindvriendelijke, kleurrijke afwerking van de gymzaal en de kleuterspeelplaats.

Heel speciaal wil ik de verantwoordelijken van de parochie St.-Jozef en de mensen van het SOB De Roose danken voor het flexibel ter beschikking stellen van de kerk en het SOB tijdens de uitvoering van de werken.
Dankjewel aan de kerkfabriek St.-Jozef want de uitbreiding kwam er nadat de kerkfabriek een stuk grond in erfpacht afstond aan onze school.
Tot slot wil ik mijn schoolbestuur danken, in het bijzonder voorzitter Toon Ducatteeuw, Frank Kemseke en Dominique Depoortere voor de ondersteuning in dit toch wel vrij moeilijk en complex dossier. Dankzij jullie doorzicht, juridische en technische ondersteuning en vooral gezond boerenverstand, konden we dit eindelijk afronden!
Laat ons het glas heffen en deze gymzaal op deze manier inhuldigen… gezondheid en geniet.