Intergemeentelijke recyclageparken

tekst: gemeenteraadslid Bart Kindt
De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke kunnen sinds 2 januari terecht
op elkaars recyclageparken. Deze stad en gemeenten bieden hiermee heel wat
voordelen aan hun inwoners: Zo kies je voor het meest nabije park, en volgens
de openingsuren die jou passen. Je kan op meer tijdstippen op een recyclagepark
terecht en de uniforme aanvoermodaliteiten over de gemeentegrenzen heen,
zorgen voor meer duidelijkheid. Imog zorgt voor het beheer en de werking van
die recyclageparken met inbegrip van intergemeentelijke recyclageparkwachters.
Hoe werkt het?
Heb je enkel niet-betalende fracties mee, dan kan je zonder aanmelden je afval
lossen. Bij het betalend deel, rij je op de weegbrug tot aan de slagboom van het
betalend gedeelte en steek je elektronische identiteitskaart in de onthaalzuil. De
controle werkt via het postnummer. Neem dus steeds je eID mee! Het systeem
bezorgt je een kartonnen ticketje waarmee je binnen kan.
Meer info: www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken