Herinrichting Franklin Rooseveltlaan

Op 22 november startten de werken voor de volledige herinrichting van de Franklin Rooseveltlaan. Het gaat om de Watergroep die in een viertal maanden een nieuwe toevoerleiding aanlegt, van de watertoren tot aan de Holstraat.

Midden 2022 beginnen dan de werken voor de volledige heraanleg van dit traject: gescheiden riolering, veilige fietspaden, verkeersremmende maatregelen, een nieuw wegdek, groene aanplanting, nieuwe nutsleidingen… Deze aanleg duurt ongeveer 2 jaar. In ’t Biesteneirke zult u op de hoogte blijven van de vooruitgang van de werken.

De voorbereidende werken verlopen in 5 deelfases:
Fase 1: vanaf de watertoren tot aan het kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat
Duur: 5 werkdagen (van 22 tot 26 november)
Verkeer: kruispunt wordt volledig afgesloten uitgezonderd voor fietsers en voetgangers

Fase 2: van kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat tot aan kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan
Duur: 20 werkdagen (van 26 november tot 23 december)
Verkeer: van watertoren tot Zandstraat enkel richting autosnelweg voor alle verkeer. Voorbij de Zandstraat blijft de verkeersituatie dezelfde zoals nu

Fase 3: van kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan tot aan kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan
Duur: 15 werkdagen (van 10 tot 28 januari)
Verkeer: vanaf dan volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting autosnelweg voor alle verkeer

Fase 4: Van kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan tot aan kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan
Duur: 30 werkdagen (van 31 januari tot 11 maart)
Verkeer: volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting autosnelweg voor alle verkeer

Fase 5: van kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan tot aan kruispunt Holstraat/Leeuwkesstraat/Franklin Rooseveltlaan
Duur: 20 werkdagen (van 14 maart tot 8 april)
Verkeer: volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting autosnelweg voor alle verkeer

 

Belangrijk:
alle vooropgestelde data zijn zonder weerverlet en extra covid-19-maatregelen
De Watergroep past de verkeerssituatie aan volgens de fasen, dit in samenspraak met de stadsdiensten en de politie
de werfleider Hans Vantieghem is elke dag aanwezig op de werf als aanspreekpunt (0475 68 96 74)
geplande onderbrekingen worden op voorhand aangekondigd zodat u als bewoner de nodige regelingen kan treffen
de start van de grote riolerings-, nuts- en wegeniswerken is voorzien voor mei 2022. Deze werken zullen vermoedelijk 2 jaar duren