Geen brol rond de glasbol !

Afval achterlaten bij de glasbol staat gelijk aan sluikstorten. Wie wordt betrapt, riskeert een stevige boete. Dus hou het proper en goedkoper !
Aan de glasbol op het Kerkplein (foto) wordt regelmatig een sluikstort vastgesteld en moet er een ploeg worden ingezet om het afval te verwijderen. Wat opvalt, is dat er naast glas ook meubels, speelgoed, karton, flessen met olie, zakken met luiers en kledij worden gedeponeerd. Dit getuigt niet alleen van weinig burgerzin, het is ook gevaarlijk. Wie wordt betrapt op sluikstorten, riskeert een GAS-boete tussen 175 en 350 euro. De wijkinspecteur zal een oogje in het zeil houden.