Dag van de Buren op vrijdag 24 mei

Ieder jaar roept ’t Biesteneirke op om foto’s van het feest met jouw buren door te sturen ter publicatie.  Ook dit jaar lanceren we die oproep voor de Dag van de Buren op vrijdag 24 mei.  Maar hoe is die internationale dag nu ontstaan ?

In 1999 zetten Atanase Périfan en de vereniging Paris d’amis de operatie Immeubles en Fête (Feest in het gebouw) op in Frankrijk. De slagzin: Wijken voor onverschilligheid !

Het doel: de banden met buren versterken, een samenhorigheidsgevoel in de wijken aankweken, solidariteit tussen buren creëren, samen iets doen aan eenzaamheid en uitsluiting.

In 2003 werd de eerste editie van Feest in het gebouw op de sporen gezet in het Brusselse Gewest, in het kader van de Europese dag van de buren. Het was meteen een schot in de roos, meer dan 10 000 Brusselaars namen deel aan de operatie. De tweede editie het jaar daarop bracht meteen alle Belgen op de been, dankzij de steun van tal van betrokkenen die als peter van de operatie optraden.

Door de jaren heen bouwen we een sterk netwerk van communicatiekanalen uit, zodat we de informatie maximaal kunnen verspreiden. Er groeit een netwerk van mensen die zich elk jaar inzetten om dit buurtfeest mogelijk te maken, door bijvoorbeeld alsmaar meer mensen aan te zetten om mee te doen.

In 2018 lieten meer dan 600 000 deelnemers in België en 30 miljoen in 42 landen wereldwijd zien dat ze een menselijke, vriendelijke en zorgzame wereld willen opbouwen. Het initiatief steekt inmiddels de Europese grenzen over: Canada, Turkije, Oekraïne, Japan, Togo…