Verenigingen

Via ’t Biesteneirke worden alle activiteiten van iedere organisatie niet alleen voorgesteld aan de eigen leden, maar ook aan alle Biestenaars.
Welke verenigingen werken samen ?

In de loop van deze 20 jaar is het aantal verenigingen op de Biest opmerkelijk gedaald