RECHTZETTING ivm koers

In het maartnummer van ’t Biesteneirke is op pagina 8 een fout geslopen i.v.m. de wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Deze koers gaat wel degelijk door op zondag 24 maart. Onze excuses.